Algemene Voorwaarden Glashelder Verhaal

Je hebt je ingeschreven voor training of coaching van Kiki Verbeek, Glashelder Verhaal – of je hebt training of coaching ingekocht voor een groep binnen jouw organisatie.

Je wilt doelgericht werken aan het verwoorden van een glashelder verhaal over jezelf en je dienst, in de vorm van een persoonlijk profiel, persoonlijke begeleiding bij bloggen of bij het schrijven van een boek over je vak – of je wilt anderen stimuleren doelgericht te werken aan hun persoonlijke profilering. Met een glashelder verhaal maak je jezelf zichtbaar als professional, je bent herkenbaar voor potentiële klanten en je krijgt een vanzelfsprekende aantrekkingskracht. Je zet je professionele identiteit stevig neer en trekt de klanten/opdrachtgevers aan die bij je passen.

Door een datum te reserveren voor training of coaching (individueel of incompany) of door je in te schrijven voor een programma (individueel), ga je akkoord met de voorwaarden hieronder.

Inhoud van het traject

Ik begrijp dat Kiki Verbeek mij – of anderen – begeleidt bij het uitdenken, doorvoelen en verwoorden van een glashelder verhaal over mijn (hun) dienst en dat ik (zij) de teksten die daar het resultaat van zijn zelf schrijf (schrijven).

Ik begrijp dat Kiki als trainer/coach grondige en weldoordachte schrijf- en denkcoaching biedt en dit naar beste vermogen doet, en dat het bereiken van het beoogde resultaat ook afhankelijk is van eigen inspanning en inzet.

Ik begrijp dat het van belang is dat zowel Kiki als trainer/coach, de andere deelnemers als ikzelf tijdens het programma integer omgaan met de gedeelde informatie.

Betaling

In geval van een individueel traject of groepsprogramma: ik begrijp dat ik verzekerd ben van de door mij gereserveerde plek als ik aan mijn betalingsverplichtingen heb voldaan. Binnen 48 uur na aanmelding dient de eerste aanbetaling (of de volledige betaling) te zijn ontvangen.

Wanneer er binnen 48 uur geen (aan)betaling is ontvangen, en ook geen overleg daarover heeft plaatsgevonden, vervalt mijn recht op desbetreffende plek/datum. Ik begrijp dat ik alleen kan deelnemen als ik aan mijn betalingsverplichtingen heb voldaan. De volledige betaling dient vóór aanvang van de activiteit te zijn ontvangen. Lastig te innen vorderingen komen in handen van een incassobureau, deze kosten zijn voor rekening van de debiteur.

Incompany-trainingen worden gefactureerd ná het plaatsvinden van de activiteit.

Ik begrijp dat alle genoemde prijzen exclusief 21% btw zijn.

Annulering, uitval en andere onvoorziene omstandigheden

Ik begrijp dat er bij annulering door welke omstandigheden dan ook geen restitutie plaatsvindt, noch in geval van annulering van een gereserveerde datum (incompany of als onderdeel van een individueel traject) noch in geval van annulering van een gereserveerde plek (groepstraject).

Als er in geval van een incompany-training nog geen betaling heeft plaatsgevonden, zal bij annulering binnen 14 dagen de volledige betaling in rekening worden gebracht. Bij annulering tot 14 dagen vóór de gereserveerde datum kunnen we in overleg op zoek naar een andere datum. In sommige gevallen (bijvoorbeeld over-inschrijving in een groepstraject) kunnen we in overleg op zoek naar een andere plek in een andere groep.

De mogelijkheid van het zoeken naar een andere datum of een andere plek geldt voor een periode van één jaar ná de geannuleerde activiteit en voor deze wijziging wordt € 250,- in rekening gebracht. In bijzondere gevallen kunnen we een reeds gereserveerde en betaalde plek overdragen aan (een) door mij als deelnemer/opdrachtgever zelf aan te brengen ander(en). Voor deze verandering wordt ook € 250,- in rekening gebracht.

Ik begrijp dat als ik tijdens het traject uitval door voorziene of onvoorziene omstandigheden we zullen zoeken naar een passend alternatief. Er vindt geen restitutie van betaling plaats. Wanneer de trainer/coach onverhoopt uitvalt, zoeken we binnen redelijke termijn in overleg naar een redelijk alternatief.

Praktische zaken

Ik begrijp dat ik als deelnemer of opdrachtgever alle veranderingen schriftelijk dien door te geven. Daarvan ontvang ik altijd een bevestiging.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 september 2019, wijzigingen voorbehouden.

Vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact op met: kiki@glashelderverhaal.nl

Stel mij gerust een vraag

Voel je vrij je vraag of opmerking aan me voor te leggen, wellicht kan ik je helpen. Je krijgt spoedig reactie. Hartelijke groet, Kiki Verbeek

dit veld niet invullen s.v.p.