Kiki, WIE ben jij?

kiki-verbeek

“De overtuigingskracht van het verhaal dat een trainer, coach, adviseur over zichzelf vertelt, valt of staat bij de helderheid van het denken erachter. Ik geloof in een glashelder verhaal. Een glashelder verhaal is de uitdrukking van de kern van je expertise. Met een glashelder verhaal word je gezien en herkend door je doelgroep. Het geeft je een natuurlijke aantrekkingskracht.”

Ik ben Kiki Verbeek. Ik begeleid trainers, coaches en adviseurs die worstelen met het profileren van zichzelf. Ik help ze bij het verwoorden van een glashelder verhaal waarmee ze hun bedrijf, dienst of product krachtig in de markt zetten. Met een glashelder verhaal maak je jezelf zichtbaar als professional, je bent herkenbaar voor je doelgroep en je krijgt een vanzelfsprekende aantrekkingskracht. Zo leg je een stevig fundament voor de klanten die bij je passen en het inkomen dat je verdient.

Kiki, wie zijn jouw KLANTEN?

Mijn klanten zijn professionele dienstverleners zoals trainers, coaches en adviseurs, zowel ondernemers, zzp’ers als dienstverlenende professionals in organisaties, bijvoorbeeld: organisatieadviseurs; leiderschapscoaches; onderwijsadviseurs; interimmanagers; executive coaches; loopbaanadviseurs; therapeuten en kunstenaars.

Mijn begeleiding is afgestemd op zelfstandige professionals die concrete, bruikbare en passende teksten over zichzelf en hun dienst ontberen. Teksten met inhoud die de lading dekt en de doelgroep in het hart raakt: webteksten, teksten voor sociale media of publiciteitsdoelen, teksten voor een krachtig verhaal over de eigen professionele praktijk tijdens een presentatie, kennismakingsgesprek of netwerkborrel. Mijn programma’s zijn geschikt voor mensen die al een eind op weg zijn in hun loopbaan, hun professionele identiteit willen verhelderen en hun professionele handelen willen focussen.

Kiki, wat is jouw ACHTERGROND?

Kiki Verbeek (Amsterdam, 1974)
neerlandica, filosofe, theatermaker

Met hart en ziel studeerde ik Nederlands in Amsterdam, na een paar jaar startte ik daarnaast de studie Wijsbegeerte. In 2000 studeerde ik twee keer af: in de Taalbeheersing, Argumentatietheorie & Retorica (Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam) en in de Taalfilosofie & Kentheorie (cum laude Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam). Na deze studies volgde ik een oude liefde en doorliep de vierjarige opleiding tot Zelfstandig Uitvoerend Theatermaker aan de Amsterdamse Theateracademie, die ik in 2006 afrondde.

Vanaf 1999 werkte ik deels als schrijftrainer/argumentatietrainer, deels als organisatiefilosoof. Daarnaast schreef ik voor theater. Jarenlang ervoer ik voldoening in mijn werk, maar ook versnippering. Totdat ik mijn eigen synthese vond in het begeleiden van professionals bij het uitdenken, doorvoelen en verwoorden van een glashelder verhaal over zichzelf en hun bedrijf. Met een glashelder verhaal zet je je professionele identiteit stevig neer. Dat is de basis voor bloei, voor voldoening, voor succes.

Wat is de kern van wat je naar buiten wilt brengen? Dat is de vraag die mij drijft in alles wat ik doe. In de artikelen, websites en boeken die ik schrijf. In mijn begeleiding van anderen die artikelen, websites en boeken schrijven. In de toneelstukken en verhalen die ik schrijf. In mijn begeleiding van anderen die theater, poëzie of proza schrijven. In mijn workshops speech schrijven en monologen schrijven. In de socratische gesprekken die ik begeleid, en last but not least in het prachtige Filosofisch Lab.

Zie mijn LinkedIn voor gedetailleerder informatie over mij en mijn werk.

Kiki, vertel eens iets over je WERKWIJZE?

Wil je meer weten over mijn werkwijze? Als je daarin geïnteresseerd bent, vertel ik je er wat over. Hier kun je lezen wát ik precies doe in mijn begeleiding, en welke overtuigingen daaraan ten grondslag liggen. In mijn manier van werken kun je drie niveaus onderscheiden: verheldering van het denken, verheldering van het schrijven en verheldering van het maken. Hieronder toelichting per onderdeel.

Verheldering van het denken

Aan elk woord dat je gebruikt en elke zin die je uitspreekt, ligt een gedachte of idee ten grondslag. Als je je eigen gedachten en ideeën over je werk als professional niet glashelder hebt, kost het moeite om jezelf te profileren en ben je lastig herkenbaar voor je doelgroep. Laat staan dat je je onderscheidt. De andere kant van dit verhaal is dat als je je gedachten en ideeën wél helder hebt – wat ook betekent dat je ze kunt verwoorden – je jezelf mateloos aantrekkelijk maakt. Helderheid werkt. Voor het verhelderen van het denken maak ik gebruik van de beproefde verhelderingsmethode uit het Filosofisch Lab.

Verheldering van het schrijven

Schrijven is langzaam en gestructureerd nadenken. Schrijven dwingt tot precisie. Wanneer je schrijft, kun je niet anders dan concreet zijn. Als je ten minste wilt dat anderen begrijpen wat je bedoelt. De kracht van taal zit in het vinden van precies die woorden die benoemen wat jij bedoelt, wie jij bent, waar jij voor staat. Dat gaat niet vanzelf, dat is een zoektocht, ook al spreek je over een vakgebied waarin je misschien al tientallen jaren werkt. Als je eenmaal de juiste woorden hebt gevonden, blijkt taal een doeltreffend instrument waarmee je als professional in korte tijd grote stappen voorwaarts kunt zetten in het zichtbaar maken van jezelf en je bedrijf, dienst of product.

Verheldering van het maken

Je bent een zelfstandige professional en je hebt in je werkende leven het idee over de dienst die je wilt leveren omgezet naar een concrete vorm in de praktijk. Onderdeel van ondernemerschap is het verwoorden van een glashelder verhaal over wie je bent en wat je doet – noodzakelijk om verder te groeien. Dat verhaal opbouwen is een avontuur. Succes is het resultaat van een opeenvolging van dagelijkse handelingen: van idee naar actie en van woord naar daad. Daadkracht is een kwestie van ergens beginnen en in actie blijven. Een glashelder verhaal over jezelf en je bedrijf, dienst of product maakt daarin een wereld van verschil.

Verhelderingswerk vanuit filosofisch perspectief

Mijn training en coaching is geen gangbare schrijfklas, maar ook geen filosofische denkclub. Ik help je bij het verhelderen van je professionele identiteit en je professionele profiel. Dat doe ik vanuit mijn filosofische achtergrond, vanuit mijn achtergrond als neerlandica, en als theatermaker. Ik ben ervan overtuigd dat een kritisch-analytische benadering een krachtige ondersteuning biedt in het zelfonderzoek dat samengaat met het schrijven (= het vinden van de juiste woorden) over jezelf en je dienst. Dat wil niet zeggen dat filosofisch zelfonderzoek een zuivere hoofd-zaak is, het is evenzeer een hart-zaak en een buik-zaak. Het zoeken naar de juiste woorden (focus, verheldering) begint zelfs meestal in de buik of het hart. Via het hoofd (het denken) krijgen de woorden vervolgens vorm en structuur. Als je heldere, passende teksten van hoge kwaliteit wilt maken, ontkom je niet aan grondige verbale arbeid. De kunst is daarbij voortdurend in contact te blijven met waar de taal niet reikt. Laat duidelijk zijn: mijn training en coaching is gericht op een concreet, glashelder resultaat: 10 overtuigende profielteksten over jezelf en je bedrijf, dienst of product, klantenwervende blogs of een boek om vast te houden. Teksten waar je een leven lang op kunt teren. Als dat is wat je wilt, dan ga je dat hier bereiken.

Je vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.

Kiki, wat is nou precies het FILOSOFISCH LAB?

Filosofisch Lab

Open sessies voor verheldering in denken en focus in handelen

Jarenlang waren er elke week op vrijdagochtend Filosofisch Lab-sessies in café Kobalt in Amsterdam. Vele honderden gasten hebben wij mogen ontvangen. Deze wekelijkse sessies zijn gestopt. Sinds 2012 is er één keer per maand op vrijdagmiddag gelegenheid om mee te doen aan een laagdrempelige Lab-sessie in debat- en bezinningscentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam.

De actuele agenda van het Filosofisch Lab – met data, tijden en thema’s – kun je vinden op de website van De Nieuwe Liefde.

Wat is het Filosofisch Lab?

Het Filosofisch Lab is dé werkplaats voor vraag en antwoord. Hier vind je antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen. In het Filosofisch Lab werk je aan vraagverheldering omdat dat de meest effectieve weg is naar probleemoplossing. Verheldering van je denken leidt direct tot focus in je handelen.

Elke deelnemer brengt een eigen vraag in en doorloopt volgens beproefde methode een opeenvolging van denk- en schrijfopdrachten. We schrijven veel en wisselen af en toe iets uit. Schrijven dwingt tot precisie. En precisie is nodig. Als je namelijk niet weet wat je vraag is, zul je nooit een antwoord vinden. Als je niet weet wat je probleem is, zul je geen oplossing tegen het lijf lopen. Mensen draaien vaak in cirkels rond omdat ze op zoek zijn naar een antwoord op een vraag die de vraag niet is.

De vooronderstelling van deze methode is dat wanneer je in staat bent zo precies mogelijk te formuleren wat je vraag of probleem is, dat je dan met je neus bovenop het antwoord staat ofwel dat de vraag verdwijnt omdat-ie niet langer relevant is. Tachtig procent van de deelnemers beleeft binnen één sessie een doorbraak van niveau. Het Filosofisch Lab is géén gespreksgroep.

Het Filosofisch Lab leent zich voor kleine groepen (3-7 pers.), middelgrote groepen (8-30 pers.) en grote groepen (vanaf 30 pers.), de werkwijze verschilt afhankelijk van de groepsgrootte. In De Nieuwe Liefde werken we uitsluitend met kleine groepen, in sessies van 2,5 uur.

www.filosofischlab.nl

Begeleiding

Het Filosofisch Lab wordt begeleid door Mita Visser en/of Kiki Verbeek, beide organisatiefilosoof.

Na afloop van het Lab: Café De Nieuwe Liefde & aanschuifdiner

Na afloop van elk Lab kun je je voegen in het ontspannen en drukbezochte vrijdagmiddagcafé in de theaterzaal van De Nieuwe Liefde: gesprekken over politiek, filosofie en religie, columns en opmerkelijkheden uit het nieuws, met wisselende gasten, muziek en een bar die open blijft. De presentatie is in handen van Daphne Bunskoek. Voor wie ook wil blijven eten is er daarna nog een heerlijk en gezellig aanschuifdiner (voor het diner is vooraf reserveren nodig).

Zo kun je elke maand een prachtige, inhoudsvolle middag en avond doorbrengen in De Nieuwe Liefde, in bijzonder goed gezelschap.

De Nieuwe Liefde
Da Costakade 102, Amsterdam
T 020 589 16 80
>> aanmelden/tickets

LET OP: ná aanvang geen toegang

Kiki, waarom staan er geen PRIJZEN op je website?

Er staan inderdaad geen prijzen op mijn website, behalve voor de Online Training. Het klopt ook dat er voor de Eendaagse Training – mijn meest waardevolle aanbod, en de training die de meeste mensen kiezen – geen prijs op mijn website staat. Dit heeft te maken met dat je mijn begeleiding niet zomaar kunt ‘inkopen’.

Mijn programma’s zijn zo ingericht dat we resultaten van hoge kwaliteit boeken. Met al mijn klanten maak ik concrete resultaatafspraken. Om die afspraken te kunnen maken – én te kunnen nakomen – is het voor mij van essentieel belang dat ik jouw situatie en jouw vraag kan inschatten. Daarom wil ik je graag eerst even spreken. De prijs is afgestemd op de resultaten die we boeken.

Omdat ik je graag even spreek, kun je je op verschillende plekken op mijn website aanmelden voor een telefonische Verhelderingssessie (30 min., gratis en vrijblijvend). Tijdens zo’n sessie kun je een specifieke vraag/kwestie inbrengen, ik denk ter plekke met je mee, met het doel je direct verder te helpen. Sommigen zijn daar voldoende mee geholpen. Anderen kiezen daarna voor verdere begeleiding.

Hoe dan ook wil ik eerst horen wat er aan de hand is en wat je vraag is. Op basis daarvan kijken we samen of mijn begeleiding daarop een antwoord is. En of de timing juist is. Als uit ons gesprek blijkt dat ik niet de juiste persoon ben om je verder te helpen of dat het (nog) niet het juiste moment is, dan zeg ik dat, eventueel in combinatie met een advies of verwijzing.

Kiki, wat is het verschil tussen wat jij doet en wat een TEKSTSCHRIJVER doet?

Een tekstschrijver maakt een verzorgde tekst, in een heldere opbouw, met goedlopende zinnen zonder spelfouten. Goede teksten zijn van belang als je kwaliteit wilt neerzetten en uitstralen. In het beste geval stelt een tekstschrijver je tientallen vragen, luistert hij zorgvuldig naar wat je zegt en zorgt hij ervoor dat je boodschap zo goed mogelijk tot uitdrukking komt in één of meerdere teksten.

Maar soms weet je niet zo goed wat je zult zeggen over jezelf en je bedrijf, dienst of product. Je krijgt de kern van je zaak niet verwoord. Het lukt je niet om over het voetlicht te krijgen wat je wilt vertellen, terwijl je intuïtief best weet wat het ongeveer zou moeten zijn. Als je de juiste woorden ergens zou zien staan, dan zou je ze bij wijze van spreken herkennen. Maar ze staan nergens.

Voor een tekstschrijver is het lastig om je te helpen als je niet weet wat je wilt zeggen. Of als je het gevoel hebt dat je met elke poging die je doet de plank misslaat. Het risico is dan groot dat een tekstschrijver voor je aan de slag gaat en vervolgens iets oplevert waar je jezelf niet of maar deels in herkent. Dat gaat niet voor je werken.

Als het gaat om het verwoorden van je professionele identiteit, dan ben jij vaak de enige die de woorden kan kiezen die recht doen aan jou. Want wat je wilt zeggen, dat gaat over jou. Wat je wilt laten zien, dat bén jij. Je bron is heel dichtbij.

Voor het verwoorden van de bron van jouw onderneming is meer nodig dan een verzorgde tekst met goedlopende zinnen zonder spelfouten. Op je website/profielpagina heb je teksten nodig die JOU tot uitdrukking brengen. Dat geeft diepte aan je profiel. Zo kom je tot je recht op je website, net als in levende lijve.

In dat laatste geval ben je bij mij aan het juiste adres. Voor meer toelichting op mijn werkwijze, zie de vraag hierboven.

Als je een ANDERE VRAAG hebt…

Heb je een vraag of opmerking, stuur me gerust een bericht: kiki@glashelderverhaal.nl óf vul onderstaand formulier in en je krijgt spoedig reactie.

Stel een vraag aan Kiki
Je vraag of opmerking:

Voornaam:

Achternaam:

E-mailadres:


dit veld niet invullen s.v.p.
Stel mij gerust een vraag

Voel je vrij je vraag of opmerking aan me voor te leggen, wellicht kan ik je helpen. Je krijgt spoedig reactie. Hartelijke groet, Kiki Verbeek