Over mij

kiki-verbeek

 

“Het verhaal dat je over jezelf vertelt, valt of staat bij de helderheid van het denken erachter. Wat is de kern van jouw zaak? Wie de juiste woorden op de juiste plek zet, herkent zichzelf in wat er staat.”

Ik ben Kiki Verbeek. Ik begeleid ervaren coaches en consultants die worstelen met het profileren van zichzelf. Ik help je bij het verwoorden van een glashelder verhaal over je dienst. Met een glashelder verhaal maak je jezelf zichtbaar als professional, je bent herkenbaar voor je doelgroep en je krijgt een vanzelfsprekende aantrekkingskracht. Zo bouw je je onderneming op een stevig fundament.

Over mijn klanten

Mijn klanten zijn ervaren dienstverleners zoals coaches en consultants, zowel ondernemers, zzp’ers als professionals in organisaties, bijvoorbeeld: organisatieadviseurs; leiderschapscoaches; onderwijsadviseurs; interimmanagers; executive coaches; loopbaanadviseurs; therapeuten en kunstenaars.

Mijn begeleiding is afgestemd op mensen die al een eind op weg zijn in hun loopbaan, hun professionele identiteit willen verhelderen en hun professionele handelen willen focussen. Zelfstandige professionals die verlangen naar concrete, bruikbare en passende woorden over zichzelf en hun dienst. Teksten met inhoud die de lading dekt en de doelgroep in het hart raakt: webteksten, uitingen voor sociale media of publiciteitsdoelen, verhalen over je vak tijdens een presentatie, kennismakingsgesprek of netwerkborrel.

Iets over mijn achtergrond

Kiki Verbeek (Amsterdam, 1974)
neerlandica, filosofe, theatermaker

Met hart en ziel studeerde ik Nederlands in Amsterdam, na een paar jaar startte ik daarnaast de studie Wijsbegeerte. In 2000 studeerde ik twee keer af: in de Taalbeheersing, Argumentatietheorie & Retorica (Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam) en in de Taalfilosofie & Kentheorie (cum laude Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam). Na deze studies volgde ik een oude liefde en doorliep de vierjarige opleiding tot Zelfstandig Uitvoerend Theatermaker aan de Amsterdamse Theateracademie, die ik in 2006 afrondde.

Vanaf 1999 werkte ik deels als schrijftrainer/argumentatietrainer, deels als organisatiefilosoof. Daarnaast schreef ik voor theater. Jarenlang ervoer ik voldoening in mijn werk, maar ook versnippering. Totdat ik mijn eigen synthese vond in het begeleiden van professionals bij het uitdenken, doorvoelen en verwoorden van een glashelder verhaal over zichzelf en hun dienst. Met een glashelder verhaal zet je je professionele identiteit stevig neer – de basis voor voldoening en succes.

Wat is de kern van wat je naar buiten wilt brengen? Dat is de vraag die mij drijft in alles wat ik doe. In de artikelen, websites en boeken die ik schrijf. In mijn begeleiding van anderen die artikelen, websites en boeken schrijven. In de toneelstukken en verhalen die ik schrijf. In mijn begeleiding van anderen die theater, poëzie of proza schrijven. In mijn workshops speech schrijven en monologen schrijven. In de socratische gesprekken die ik begeleid, en last but not least in het prachtige Filosofisch Lab.

Zie mijn LinkedIn voor gedetailleerder informatie over mij en mijn werk.

Over mijn manier van werken

Hieronder vertel ik je iets over wat ik doe in mijn begeleiding, en welke overtuigingen daaraan ten grondslag liggen. Ik onderscheid drie niveaus: verheldering van het denken, verheldering van het schrijven en verheldering van het maken.

Verheldering van het denken

Aan elk woord dat je gebruikt en elke zin die je uitspreekt, ligt een gedachte of idee ten grondslag. Als je je eigen gedachten en ideeën over je werk niet helder hebt, kost het moeite om jezelf te profileren en ben je lastig herkenbaar voor je doelgroep. Laat staan dat je je onderscheidt. Als je je gedachten en ideeën wél helder hebt – wat ook betekent dat je ze kunt verwoorden – maak je jezelf mateloos aantrekkelijk. Helderheid werkt.

Verheldering van het schrijven

Schrijven is langzaam en gestructureerd nadenken. Schrijven dwingt tot precisie. De kracht van taal zit in het vinden van precies die woorden die benoemen wat jij bedoelt, wie jij bent, waar jij voor staat. Dat gaat niet vanzelf, ook al spreek je over een vakgebied waarin je misschien al tientallen jaren werkt. Als je eenmaal de juiste woorden hebt gevonden, kun je in korte tijd grote stappen voorwaarts zetten in het zichtbaar maken van jezelf en je dienst.

Verheldering van het maken

Je bent een zelfstandige professional en je hebt in je werkende leven het idee over de dienst die je wilt leveren omgezet naar een concrete vorm in de praktijk. Succes is het resultaat van een opeenvolging van dagelijkse handelingen: van idee naar actie en van woord naar daad. Daadkracht is een kwestie van ergens beginnen en in actie blijven. Een glashelder verhaal over jezelf en je bedrijf, dienst of product maakt daarin een wereld van verschil.

Waarom er geen prijzen op mijn website staan...

Mijn programma’s zijn zo ingericht dat we resultaten van hoge kwaliteit boeken. Met alle mensen met wieik werk, maak ik concrete resultaatafspraken. Om die afspraken te kunnen maken – én te kunnen nakomen – is het voor mij van essentieel belang dat ik jouw situatie en jouw vraag kan inschatten. Daarom wil ik je graag eerst even spreken. De prijs is afgestemd op de resultaten die we willen behalen.

De meeste mensen die bij mij komen, zijn al járen zelf aan het tobben. Met hun professionele identiteit (‘waar ben ik eigenlijk van?’), hun verhaal, hun profiel, hun website, hun LinkedIn-pagina. Ze hebben de teksten op hun site vaak al vele keren herschreven. Nog steeds staat er niet wat ze willen. Nog steeds zijn ze onvoldoende zichtbaar. Nog steeds worden ze niet herkend door hun doelgroep. Nog steeds zijn ze veel te lang van stof óf komen ze niet uit hun woorden.

Als ze zichzelf hadden kunnen helpen, dan hadden ze dat al lang gedaan. Velen hebben verschillende wegen bewandeld, maar het is niet gelukt om hun profiel zo te verwoorden dat het klopt, dat het past, dat het recht doet aan wie ze zijn en wat ze doen. Ik kan gerust zeggen dat de meesten het gewoon goed zat zijn, al die uren en al die energie, en zo weinig resultaat. Met al hun kwaliteiten en al hun ervaring staan ze bij het eerste de beste voorstelrondje toch weer te stamelen. Hoe dan ook zitten ze hun eigen ontwikkeling in de weg.

Wanneer je grip krijgt op je professionele identiteit, dan pak je al dit geworstel in één keer aan. Als je het zo bekijkt, is mijn begeleiding een koopje. De investering die je doet, heb je dan ook snel terugverdiend: je professionele ontwikkeling krijgt een enorme impuls. Je vindt focus, je wordt zichtbaar, herkenbaar, aantrekkelijk en je voelt je ook zo. Je ben geloofwaardig. Je bent overtuigend. Daarmee trek je op een natuurlijke manier de aandacht. Je doelgroep komt naar je toe.

Verder bespaar je jezelf weken, maanden, jaren van oeverloos zoeken naar woorden, van schrijven en herschrijven, denken in cirkels, de energie die het kost om van alles te willen en onvoldoende in actie te komen, stagnatie door twijfels, versnippering, het uitblijven van doelgerichte keuzes, gebrek aan focus etc.

Het is overigens goedkoper een tekstschrijver in te huren voor het schrijven van je webteksten dan mij te vragen je persoonlijk te begeleiden bij het zélf schrijven van je teksten. Met andere woorden: als je met mij aan de slag gaat kost het jou én meer tijd én meer geld. Maar dan heb je ook wat. Ik werk vanaf de basis. We bouwen je professioneel profiel steen voor steen op. We pakken de boel grondig aan. Ik help je resultaten boeken waar je een leven lang op kunt teren – dat durf ik inmiddels wel te beweren.

Omdat ik je graag even spreek, kun je je op verschillende plekken op mijn website aanmelden voor een telefonische Verhelderingssessie (30 min., gratis en vrijblijvend). Tijdens zo’n sessie kun je een specifieke vraag/kwestie inbrengen, ik denk ter plekke met je mee, met het doel je direct verder te helpen. Sommigen zijn daarmee voldoende geholpen. Anderen kiezen daarna voor verdere begeleiding.

Hoe dan ook wil ik eerst horen wat er aan de hand is en wat je vraag is. Op basis daarvan kijken we samen of mijn begeleiding daarop een antwoord is. En of de timing juist is. Als uit ons gesprek blijkt dat ik niet de juiste persoon ben om je verder te helpen of dat het (nog) niet het juiste moment is, dan zeg ik dat, eventueel in combinatie met een advies of verwijzing.

Het verschil tussen mijn werk en dat van een tekstschrijver

Een tekstschrijver maakt een verzorgde tekst, in een heldere opbouw, met goedlopende zinnen zonder spelfouten. Professionele teksten zijn van belang als je kwaliteit wilt uitstralen. In het beste geval stelt een tekstschrijver je tientallen vragen, luistert hij zorgvuldig naar wat je zegt en zorgt hij ervoor dat jouw boodschap zo goed mogelijk tot uitdrukking komt in tekst.

Maar soms weet je niet zo goed wat je wilt zeggen over jezelf en je dienst. Je krijgt de kern van je zaak niet verwoord. Het lukt je niet over het voetlicht te krijgen wat je wilt vertellen, terwijl je intuïtief best weet wat het ongeveer zou moeten zijn. Als je de juiste woorden ergens zou zien staan, dan zou je ze bij wijze van spreken herkennen. Maar ze staan nergens.

Voor een tekstschrijver is het lastig je te helpen als je niet precies weet wat je wilt vertellen. Of als je het gevoel hebt dat je met elke poging die je doet de plank misslaat. Dan bestaat het risico dat de tekstschrijver zelf voor je aan de slag gaat en dat hij iets oplevert waar je jezelf maar deels in herkent. Dat werkt niet.

Als het gaat om het verwoorden van je professionele identiteit ben jij de enige die de woorden kan kiezen die recht doen aan jou. Want wat je wilt zeggen, dat gaat óver jou. Wat je wilt laten zien, dat bén jij. Je bron is heel dichtbij. Dat geeft diepte aan je profiel.

Het verschil tussen mijn werk en dat van een ondernemerscoach/businesscoach

Eerst mijn antwoord in het kort: wie zijn zaak efficiënt aanpakt, gaat éérst naar mij en daarna naar een ondernemerscoach/businesscoach.

Bij het verhelderen en aanscherpen van je professioneel profiel borrelen vaak ook typische ondernemerskwesties op, bijvoorbeeld de vraag: wat is mijn doelgroep? Onderdeel van mijn werk is je te helpen bij het helder krijgen van je doelgroep.

Concrete profielteksten zijn het tastbare resultaat van het werk dat we doen. De lastigheid zit ’m altijd in het proces dat voorafgaat aan het maken van die teksten. Dat is waar de schoen wringt, dat is waarin ik je begeleid. Dat is grip krijgen op je professionele identiteit.

Als je iemand zoekt die je helpt om je onderneming bedrijfsmatig te doordenken (businessmodel, omzetcijfers, klantenstromen etc.) en in lijn daarmee slim op te bouwen, dan ben je bij mij niet aan het goede adres, maar ik kan je wél – als je wilt – doorverwijzen.

Als je met een ondernemerscoach/businesscoach aan de slag gaat, is het hoe dan ook verstandig om de basics van jouw persoonlijk profiel helder op een rij te hebben. Zo heb je meer focus. Zo kun je doelgerichter denken. Zo kun je je helderder profileren. Met een glashelder verhaal leg je een stevig fundament onder je onderneming. Daar kun je vervolgens een praktisch businessmodel op bouwen.

Voor als je je afvraagt wat het Filosofisch Lab nou eigenlijk is

Filosofisch Lab

Open sessies voor verheldering in denken en focus in handelen

Jarenlang waren er elke week op vrijdagochtend Filosofisch Lab-sessies in café Kobalt in Amsterdam. Vele honderden gasten hebben wij mogen ontvangen. Deze wekelijkse sessies zijn aan hun succes ten onder gegaan. Daarna was er jarenlang één keer per maand op vrijdagmiddag gelegenheid om mee te doen aan een Lab-sessie in debat- en bezinningscentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Tegenwoordig doen we het Filosofisch Lab alleen nog als onderdeel van opleidingstrajecten en incidenteel op aanvraag.

Wat is het Filosofisch Lab?

Het Filosofisch Lab is dé werkplaats voor vraag en antwoord. Hier vind je antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen. In het Filosofisch Lab werk je aan vraagverheldering omdat dat de meest effectieve weg is naar probleemoplossing. Verheldering van je denken leidt direct tot focus in je handelen.

Elke deelnemer brengt een eigen vraag in en doorloopt vervolgens een beproefde methode. Precisie is daarbij nodig. Als je namelijk niet weet wat je vraag is, zul je nooit een antwoord vinden. Als je niet weet wat je probleem is, zul je geen oplossing tegen het lijf lopen. Mensen draaien vaak in cirkels rond omdat ze op zoek zijn naar een antwoord op een vraag die de vraag niet is.

De vooronderstelling van deze methode is dat wanneer je in staat bent zo precies mogelijk te formuleren wat je vraag of probleem is, dat je dan met je neus bovenop het antwoord staat ofwel dat de vraag verdwijnt omdat-ie niet langer relevant is. Tachtig procent van de deelnemers beleeft binnen één sessie een doorbraak van niveau.

Het Filosofisch Lab is géén gespreksgroep. Het Filosofisch Lab leent zich voor kleine groepen (3-7 pers.), middelgrote groepen (8-30 pers.) en grote groepen (vanaf 30 pers.), de werkwijze passen we aan de groepsgrootte aan.

Begeleiding: het Filosofisch Lab wordt begeleid door Mita Visser en/of Kiki Verbeek, beide organisatiefilosoof.

En ja, ook ik heb mijn kernwaarden geformuleerd...

Glashelder Verhaal & ik

Autonomie
Autonomie is mijn streven. Naarmate ik mijn professionele identiteit helderder krijg en deze uitdraag, ben ik beter in staat te leven en te werken volgens mijn eigen uitgangspunten. Dit is een zichzelf versterkend proces: elke stap die in lijn is met mijn eigen identiteit maakt me steviger in mijn handelen en geeft mijn handelen een oorspronkelijker karakter.

Oorspronkelijkheid
Oorspronkelijkheid is voor mij de bron. Woorden en daden die recht doen aan wie ik ben, geven me het concrete verhaal in handen dat ik altijd al heb willen vertellen. Zo zet ik de kern van mijn zaak midden in de wereld. Een ontspannen verhaal dat me rechtstreeks in contact brengt met wie ik wil aanspreken. Alles wat volgt is een reactie daarop.

Verbinding
Verbinding is de weg naar de plek waar ik wil zijn. Ik verbind de losse onderdelen van mijn werk en mijn leven. Hoe beter ik daarin slaag, hoe overtuigender het verhaal dat ontstaat. Ik verbind me met de mensen voor wie ik schrijf en met de mensen met wie ik werk. Onze verhalen zorgen ervoor dat wij elkaar zien en herkennen.

Aandacht
Door aandacht te geven aan mijn verhaal maak ik contact met mijn beweegredenen, mijn doelen, het hart van mijn onderneming. Zo blijf ik afgestemd op waarnaar ik verlang. Mijn ervaringskennis is er, van daaruit leef ik – net als iedereen. De kunst is die ervaringskennis expliciet te maken. Dat zorgt ervoor dat ik naar buiten breng wat er vanbinnen is.

Zorgvuldigheid
Zorgvuldigheid vraagt toewijding. De kern van mijn professionele identiteit onder woorden brengen is een fundamentele klus. Inspanning is nodig om de juiste woorden te vinden voor het verhaal dat al jaren in me borrelt, maar dat ik nog niet tot uitdrukking had gebracht. Alleen de meest precieze formulering is houdbaar. Daar kan ik een leven lang op teren.

Als je een andere vraag of opmerking hebt, stuur me gerust een bericht: kiki@glashelderverhaal.nl óf vul onderstaand formulier in en je krijgt spoedig reactie.

Je vraag of opmerking:
Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
We gebruiken de gegevens die je invoert alleen voor het beantwoorden van je vraag.
Ik ga akkoord met de privacyverklaring van Glashelder Verhaal (lees de privacyverklaring)

dit veld niet invullen s.v.p.

Mijn gegevens op een rij

Glashelder Verhaal
Kiki Verbeek
Amsterdam
06 33 95 80 83
kiki@glashelderverhaal.nl
KvK-nummer: 343.244.03
Btw-nummer: NL.0019.63.720.B.90

Mijn partners

Partners voor wie Kiki naast haar eigen ondernemerschap al jarenlang – en naar volle tevredenheid – vaste klussen doet:

>> NSO-CNA Leiderschapsacademie

>> K+V interim management search

Daarnaast werkt Kiki graag samen met:

Andrea Werkhoven, persoonlijke assistentie voor veeleisende ondernemers

Eljany Koppe, WordPress-webdesign, onderhoud en cursussen

Mel de Smit, businesscoaching en advies voor ondernemers

Suzan van Lieshout, grafisch ontwerp

Stel mij gerust een vraag

Voel je vrij je vraag of opmerking aan me voor te leggen, wellicht kan ik je helpen. Je krijgt spoedig reactie. Hartelijke groet, Kiki Verbeek

dit veld niet invullen s.v.p.