Het simpele gegeven dát jij weet wat je komt doen, bepaalt de kwaliteit van je inzet.

portret1-kiki-verbeek-uitsnede
Over mij

Het verhaal dat je over jezelf vertelt, valt of staat bij de helderheid van het denken erachter. Wat is de kern van jouw zaak? Wie de juiste woorden op de juiste plek zet, herkent zichzelf in wat er staat.

Ik ben Kiki Verbeek. Ik begeleid ervaren coaches en consultants die worstelen met het profileren van zichzelf. Ik help je bij het verwoorden van een glashelder verhaal over je dienst. Met een glashelder verhaal maak je jezelf zichtbaar als professional, je bent herkenbaar voor je doelgroep en je krijgt een vanzelfsprekende aantrekkingskracht. Zo bouw je je onderneming op een stevig fundament.

Over mijn klanten

Ik werk voor mensen die met mensen werken en dat met hart en ziel doen. Voor dienstverleners die hoge kwaliteit leveren en hun professionaliteit stevig willen neerzetten. Gericht op werk waarin ze hun toon, hun stijl, hun eigenheid tot uitdrukking brengen.

Mijn klanten zijn ervaren dienstverleners zoals coaches en adviseurs, zowel ondernemers, zzp’ers als professionals in organisaties, bijvoorbeeld: organisatieadviseurs; leiderschapscoaches; onderwijsadviseurs; interimmanagers; executive coaches; loopbaanadviseurs; therapeuten en andere procesbegeleiders.

Als ervaren coach of adviseur wil je rustig kunnen vertellen waar jij van bent – en dat je klant of opdrachtgever dat in één keer begrijpt.

Voor wie?

Voor de trainer die van te veel markten thuis is
Voor de transitiemanager die niet uitdraagt wat ze doet
Voor de coach die zwijgt over de kwaliteit die hij levert

Voor de onderwijsadviseur die weigert zichzelf te verkopen
Voor de teamcoach die vergeet te zeggen waar ze voor staat
Voor de gedragstrainer die wil schrijven zoals hij praat

Voor de ondernemer die niet benoemt wat hij gelooft
Voor de communicatieadviseur die niet over zichzelf praat
Voor de crisismanager op zoek naar zijn rode draad

Voor de jurist die haar hele hebben en houwen geeft
Voor de loopbaancoach die zijn kennis niet geordend krijgt
Voor de financieel adviseur op zoek naar eigenheid

Voor de programmamanager die verdwaalt in al haar rollen
Voor de psychotherapeut die haar deskundigheid niet etaleert
Voor de ontwerper die zichzelf aarzelend profileert

Voor de organisatieadviseur vies van marketing
Voor de businesscoach met te veel woorden voor zijn verhaal
Voor de ademtherapeut die te weinig tekst gebruikt

Voor de verandercoach die niet uit de verf komt
Voor de procesbegeleider die nooit op een podium staat
Voor de consultant die geen keuzes maakt

Dit is voor wie ik doe wat ik doe
Over mijn achtergrond

Kiki Verbeek (Amsterdam, 1974)
neerlandica, filosofe, theatermaker

Met hart en ziel studeerde ik Nederlands in Amsterdam, na een paar jaar begon ik daarnaast met de studie Wijsbegeerte. In 2000 studeerde ik twee keer af: in de Taalbeheersing, Argumentatietheorie & Retorica (Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam) en in de Taalfilosofie & Kentheorie (cum laude Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam). Na deze studies volgde ik een oude liefde en doorliep de vierjarige opleiding tot zelfstandig uitvoerend theatermaker aan de Amsterdamse Theateracademie, die ik in 2006 afrondde met een prijswinnende voorstelling over ‘seks en de samenhang der dingen’.

Vanaf 1999 werkte ik deels als schrijftrainer/argumentatietrainer, deels als organisatiefilosoof. Daarnaast schreef ik voor theater. Jarenlang ervoer ik voldoening in mijn werk, maar ook versnippering. Totdat ik mijn eigen synthese vond in het begeleiden van professionals bij het uitdenken, doorvoelen en verwoorden van een glashelder verhaal over zichzelf en hun dienst. Met een glashelder verhaal zet je je professionele identiteit stevig neer – de basis voor voldoening en succes.

Wat is de kern van wat je naar buiten wilt brengen? Dat is de vraag die mij drijft in alles wat ik doe. In de artikelen en boeken die ik schrijf. In mijn begeleiding van anderen die artikelen, websites en boeken schrijven. In de toneelstukken en verhalen die ik schrijf. In mijn begeleiding van anderen die theater, poëzie of proza schrijven. In mijn workshops Speech schrijven en Monologen schrijven. In de socratische gesprekken die ik begeleid, en last but not least in het prachtige Filosofisch Lab.

Zie mijn LinkedIn voor gedetailleerder informatie over mij en mijn werk.

Over mijn manier van werken

Hieronder vertel ik je iets over wat ik doe in mijn begeleiding, en welke overtuigingen daaraan ten grondslag liggen. Ik onderscheid drie niveaus: verheldering van het denken, verheldering van het schrijven en verheldering van het maken.

Verheldering van het denken
Aan elk woord dat je gebruikt en elke zin die je uitspreekt, ligt een gedachte of idee ten grondslag. Als je je eigen gedachten en ideeën over je werk niet helder hebt, kost het moeite om jezelf te profileren en ben je lastig herkenbaar voor je doelgroep. Laat staan dat je je onderscheidt. Als je je gedachten en ideeën wél helder hebt – wat ook betekent dat je ze kunt verwoorden – maak je jezelf mateloos aantrekkelijk. Helderheid werkt.

Verheldering van het schrijven
Schrijven is langzaam en gestructureerd nadenken. Schrijven dwingt tot precisie. De kracht van taal zit in het vinden van precies die woorden die benoemen wat jij bedoelt, wie jij bent, waar jij voor staat. Dat gaat niet vanzelf, ook al spreek je over een vakgebied waarin je misschien al tientallen jaren werkt. Als je eenmaal de juiste woorden hebt gevonden, kun je in korte tijd grote stappen voorwaarts zetten in het zichtbaar maken van jezelf en je dienst.

Verheldering van het maken
Je bent een zelfstandige professional en je hebt in je werkende leven het idee over de dienst die je wilt leveren omgezet naar een concrete vorm in de praktijk. Succes is het resultaat van een opeenvolging van dagelijkse handelingen: van idee naar actie en van woord naar daad. Daadkracht is een kwestie van ergens beginnen en in actie blijven. Een glashelder verhaal over jezelf en je bedrijf, dienst of product maakt daarin een wereld van verschil.

Waarom er geen prijzen op mijn website staan

Mijn programma’s zijn zo ingericht dat we resultaten van hoge kwaliteit boeken. Met alle mensen met wie ik werk, maak ik concrete resultaatafspraken. Om die afspraken te kunnen maken – én te kunnen nakomen – is het voor mij van belang dat ik jouw situatie en jouw vraag kan inschatten. Daarom wil ik je graag eerst even spreken.

Getob
De meeste mensen die bij mij komen, zijn al jaren zelf aan het tobben. Met hun professionele identiteit (‘waar ben ik eigenlijk van?’), hun verhaal, hun profiel, hun website, hun LinkedIn-pagina. Ze hebben de teksten op hun site vaak al vele keren herschreven. Nog steeds staat er niet wat ze willen. Nog steeds zijn ze onvoldoende zichtbaar. Nog steeds worden ze niet herkend door hun doelgroep. Nog steeds zijn ze veel te lang van stof óf komen ze niet uit hun woorden.

Als ze zichzelf hadden kunnen helpen, dan hadden ze dat al lang gedaan. Met al hun kwaliteiten en al hun ervaring staan ze bij het eerste de beste voorstelrondje toch weer te stamelen. Ze zitten hun eigen ontwikkeling in de weg.

Bij mij pak je al dit geworstel in één keer aan. Ik werk vanaf de basis. We bouwen je professioneel profiel steen voor steen op. We pakken de boel grondig aan. Ik help je resultaten boeken waar je een leven lang op kunt teren – dat durf ik inmiddels wel te beweren. Als je het zo bekijkt, is mijn begeleiding een koopje.

Verhelderingssessie
Omdat ik je graag even spreek, kun je je op verschillende plekken op mijn website aanmelden voor een telefonische Verhelderingssessie (30 min., gratis en vrijblijvend). Tijdens zo’n sessie kun je een specifieke vraag/kwestie inbrengen, ik denk ter plekke met je mee, met het doel je direct verder te helpen. Sommigen zijn daarmee voldoende geholpen. Anderen kiezen daarna voor verdere begeleiding.

Samen kijken we of mijn begeleiding een antwoord is op jouw vraag. En of de timing juist is. Als uit ons gesprek blijkt dat ik niet de juiste persoon ben om je verder te helpen of dat het (nog) niet het juiste moment is, dan zeg ik dat, eventueel in combinatie met een advies of verwijzing.

Het verschil tussen mijn werk en dat van een tekstschrijver

Een tekstschrijver maakt een verzorgde tekst, in een heldere opbouw, met goedlopende zinnen zonder spelfouten. Professionele teksten zijn van belang als je kwaliteit wilt uitstralen. In het beste geval stelt een tekstschrijver je tientallen vragen, luistert-ie zorgvuldig naar wat je zegt en zorgt-ie ervoor dat jouw boodschap zo goed mogelijk tot uitdrukking komt in tekst.

Weten wat je wilt vertellen
Maar soms weet je niet zo goed wat je wilt zeggen over jezelf en je dienst. Je krijgt de kern van je zaak niet verwoord. Het lukt je niet over het voetlicht te krijgen wat je wilt vertellen, terwijl je intuïtief best weet wat het ongeveer zou moeten zijn. Als je de juiste woorden ergens zou zien staan, dan zou je ze herkennen. Maar ze staan nergens.

Voor een tekstschrijver is het lastig je te helpen als je niet precies weet wat je wilt vertellen. Of als je het gevoel hebt dat je de plank misslaat met elke poging die je doet. Dan kan het gebeuren dat de tekstschrijver zelf voor je aan de slag gaat en dat-ie iets oplevert waar je jezelf maar deels in herkent. Dat gaat niet voor je werken.

Woorden die recht doen aan jou
Als het gaat om het verwoorden van je professionele identiteit ben jij de enige die de woorden kan kiezen die recht doen aan jou. Want wat je wilt zeggen, dat gaat óver jou. Wat je wilt laten zien, dat bén jij. Je bron is heel dichtbij. Dat is wat de diepte geeft aan je profiel.

Het verschil tussen mijn werk en dat van een ondernemerscoach/businesscoach

Eerst mijn antwoord in het kort: wie zijn zaak efficiënt aanpakt, gaat éérst naar mij en daarna naar een ondernemerscoach/businesscoach. Zo krijg je focus. Dan denk je doelgerichter.

Ondernemerskwesties
Bij het verhelderen en aanscherpen van je professioneel profiel borrelen vaak ook typische ondernemerskwesties op, bijvoorbeeld de vraag: wat is mijn doelgroep? Onderdeel van mijn werk is je te helpen bij het helder krijgen van je doelgroep.

Grip op je professionele identiteit
Concrete profielteksten zijn het tastbare resultaat van het werk dat we doen. De lastigheid zit ’m altijd in het proces dat voorafgaat aan het maken van die teksten. Dat is waar de schoen wringt, dat is waarin ik je begeleid. Dat is grip krijgen op je professionele identiteit.

Doorverwijzing
Als je iemand zoekt die je helpt om je onderneming bedrijfsmatig te doordenken (businessmodel, omzetcijfers, klantenstromen etc.) en in lijn daarmee slim op te bouwen, dan ben je bij mij niet aan het goede adres, maar ik kan je wél doorverwijzen – als je wilt.

Voor als je je afvraagt wat het Filosofisch Lab nou eigenlijk is

Filosofisch Lab
Open sessies voor verheldering in denken en focus in handelen

Jarenlang waren er elke week op vrijdagochtend Filosofisch Lab-sessies in café Kobalt in Amsterdam. Vele honderden gasten hebben wij mogen ontvangen. Deze wekelijkse sessies zijn aan hun succes ten onder gegaan. Daarna was er jarenlang één keer per maand op vrijdagmiddag gelegenheid om mee te doen aan een Lab-sessie in debat- en bezinningscentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Tegenwoordig doen we het Filosofisch Lab alleen nog als onderdeel van opleidingstrajecten en incidenteel op aanvraag.

Wat is het Filosofisch Lab?
Het Filosofisch Lab is dé werkplaats voor vraag en antwoord. Hier vind je antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen. In het Filosofisch Lab werk je aan vraagverheldering omdat dat de meest effectieve weg is naar probleemoplossing. Verheldering van je denken leidt direct tot focus in je handelen.

Elke deelnemer brengt een eigen vraag in en doorloopt vervolgens een beproefde methode. Precisie is daarbij nodig. Als je namelijk niet weet wat je vraag is, zul je nooit een antwoord vinden. Als je niet weet wat je probleem is, zul je geen oplossing tegen het lijf lopen. Mensen draaien vaak in cirkels rond omdat ze op zoek zijn naar een antwoord op een vraag die de vraag niet is.

De vooronderstelling van deze methode is dat wanneer je in staat bent zo precies mogelijk te formuleren wat je vraag of probleem is, dat je dan met je neus bovenop het antwoord staat ofwel dat de vraag verdwijnt omdat-ie niet langer relevant is. Tachtig procent van de deelnemers beleeft binnen één sessie een doorbraak van niveau.

Het Filosofisch Lab is géén gespreksgroep. Het Filosofisch Lab leent zich voor kleine groepen (3-7 pers.), middelgrote groepen (8-30 pers.) en grote groepen (vanaf 30 pers.), de werkwijze passen we aan de groepsgrootte aan.

Begeleiding
Het Filosofisch Lab wordt begeleid door Mita Visser en/of Kiki Verbeek, beide organisatiefilosoof.

Organisaties en zelfstandigen met wie ik al lange tijd samenwerk
logo-nso-cna
logo-kv
logosioo
logo-erasmuscvz

Daarnaast werk ik graag samen met:

Andrea Werkhoven, persoonlijke assistentie voor veeleisende ondernemers

Eljany Koppe, WordPress-webdesign, onderhoud en cursussen

Mel de Smit, businesscoaching en advies voor ondernemers

Suzan van Lieshout, grafisch ontwerp

En ja, ook ik heb mijn kernwaarden geformuleerd...

Glashelder Verhaal & ik

Autonomie
Autonomie is mijn streven. Naarmate ik mijn professionele identiteit helderder krijg en deze uitdraag, ben ik beter in staat te leven en te werken volgens mijn eigen uitgangspunten. Dit is een zichzelf versterkend proces: elke stap die in lijn is met mijn eigen identiteit maakt me steviger in mijn handelen en geeft mijn handelen een oorspronkelijker karakter.

Oorspronkelijkheid
Oorspronkelijkheid is voor mij de bron. Woorden en daden die recht doen aan wie ik ben, geven me het concrete verhaal in handen dat ik altijd al heb willen vertellen. Zo zet ik de kern van mijn zaak midden in de wereld. Een ontspannen verhaal dat me rechtstreeks in contact brengt met wie ik wil aanspreken. Alles wat volgt is een reactie daarop.

Verbinding
Verbinding is de weg naar de plek waar ik wil zijn. Ik verbind de losse onderdelen van mijn werk en mijn leven. Hoe beter ik daarin slaag, hoe overtuigender het verhaal dat ontstaat. Ik verbind me met de mensen voor wie ik schrijf en met de mensen met wie ik werk. Onze verhalen zorgen ervoor dat wij elkaar zien en herkennen.

Aandacht
Door aandacht te geven aan mijn verhaal maak ik contact met mijn beweegredenen, mijn doelen, het hart van mijn onderneming. Zo blijf ik afgestemd op waarnaar ik verlang. Mijn ervaringskennis is er, van daaruit leef ik – net als iedereen. De kunst is die ervaringskennis expliciet te maken. Dat zorgt ervoor dat ik naar buiten breng wat er vanbinnen is.

Zorgvuldigheid
Zorgvuldigheid vraagt toewijding. De kern van mijn professionele identiteit onder woorden brengen is een fundamentele klus. Inspanning is nodig om de juiste woorden te vinden voor het verhaal dat al jaren in me borrelt, maar dat ik nog niet tot uitdrukking had gebracht. Alleen de meest precieze formulering is houdbaar. Daar kan ik een leven lang op teren.


Als je een andere vraag of opmerking hebt,
of als je jouw kwestie met me wilt bespreken,
stuur me gerust een bericht:
kiki@glashelderverhaal.nlMijn gegevens op een rij:

Glashelder Verhaal
Kiki Verbeek
Amsterdam
06 33 95 80 83
kiki@glashelderverhaal.nl
KvK-nummer: 343.244.03
Btw-nummer: NL.0019.63.720.B.90

Stel mij gerust een vraag

Voel je vrij je vraag of opmerking aan me voor te leggen, wellicht kan ik je helpen. Je krijgt spoedig reactie. Hartelijke groet, Kiki Verbeek

dit veld niet invullen s.v.p.