3 dramatische denkfouten bij het maken van keuzes

 in Ondernemerschap, Professioneel profiel, ZZP & Zichtbaarheid

‘Kies je niche!’, het is een veelgehoord advies in ondernemersland. Om jezelf als zelfstandige, ondernemende professional stevig in de markt te zetten is het van belang dat je focust. Je wordt zichtbaar en herkenbaar voor potentiële klanten als je duidelijk maakt op welke doelgroep je je richt, wat de worsteling van deze mensen precies is en welke resultaten ze met jouw hulp op dat vlak kunnen behalen. Het zijn juist die zichtbaarheid en herkenbaarheid die het kiezen van een niche van fundamentele waarde maken.

Maar wat kies je als je niet weet wat te kiezen? Talloze professionals verzuimen een heldere keuze te maken voor een welomschreven niche. Ze haasten zich meestal daar een steengoede reden voor te geven, van uiteenlopende aard: ik weet niet op grond waarvan ik moet kiezen, ik wil geen klanten kwijtraken, ik vind ’t veel te leuk om allerlei verschillende dingen te doen, ik kan toch niet al bij voorbaat ‘nee’ zeggen tegen een potentiële inkomstenbron, ik ben bang dat mijn leven saai wordt als ik me maar op één ding richt, enzovoort.

Aan al deze argumenten om niet te kiezen ligt een aantal fundamentele denkfouten ten grondslag. Want want blijkt in de praktijk het geval? Zelfstandige professionals die kiezen komen in hun kracht te staan, trekken meer klanten dan ze ooit hebben gedaan, doen veel verschillende dingen tegelijk en ervaren daarin meer voldoening en persoonlijke groei dan voorheen, hun inkomsten nemen snel toe en hun professionele leven wordt avontuurlijker dan het ooit geweest is.

Wat is hier aan de hand? In de activiteit van het kiezen is sprake van drie hardnekkige schijnbare tegenstellingen. Het zijn paradoxen die je zodra je ze doorziet uit de weg moet ruimen opdat ze je niet meer lastigvallen.

Paradox 1: Kiezen levert je meer op, niet minder
Kiezen is geen beperking, maar een verrijking. Het verkleint niet je mogelijkheden, maar verruimt ze juist. Het is net als met vrijheid: complete vrijheid is geen vrijheid. Je kunt alleen vrijheid ervaren als het gebied waarin je rondvliegt grenzen heeft. Anders verlies je jezelf. Doordat je focust, ga je mogelijkheden zien die je daarvoor niet zag. Die mogelijkheden hebben inhoudelijke samenhang. Door die samenhang ervaar je meer voldoening en meer diepgang in je werk. Daardoor sta je in je kracht, dat straal je uit, daarmee trek je mensen aan en die zorgen ervoor dat deze constructieve cyclus zich alsmaar verder versterkt. Een heerlijk proces van professionele groei.

Paradox 2: Als iets niet goed voelt, moet je het juist doen
Je weet dat je moet kiezen. Misschien wíl je zelfs wel kiezen. Je zet je zaakjes op een rij. Wat een aardig rijtje! Dat is wat je in al die jaren hard werken hebt opgebouwd. Het voelt echt niet goed daaruit te moeten kiezen. Je hoofd wil niet verder denken. Of je krijgt buikpijn. Of je wordt opeens overvallen door de onbedwingbare neiging iets anders te gaan doen. Je krijgt tientallen fysieke en mentale signalen dat je niet verder wilt. Dus je kiest niet. Dit is een gemiste kans! Niet kiezen is wat je gewend bent, dat is je vertrouwd. Een keuze maken betekent dat je iets nieuws gaat doen, je gaat onbekend terrein betreden. Daarmee stap je uit je comfortzone, of rek je ’m ten minste een stuk op: want wat nieuw is, is nieuw, en dat is meestal erg spannend. Met andere woorden: als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Je eigen comfortzone oprekken doet pijn, en dat voelt absoluut niet goed. Toch is dat wat je te doen staat.

Paradox 3: Elke mislukking brengt je dichter bij je ideaal
Falen is een selectiemechanisme – net als kiezen. Soms wil je iets, en dan mislukt dat. Vaak blijkt dat dan toch niet te zijn geweest wat je wilde. Deze ervaring levert nieuwe kennis op. Vaak gaat ’t om zaken die je niet van tevoren had kunnen weten. Zo is het ook met het kiezen van je niche: een keuze maken is een dynamisch proces. Door trial and error wordt je keuze in de loop der tijd steeds scherper. Je maakt niet één keuze op één bepaald moment. Wat je doet is dat je de keuze maakt om te gaan kiezen en daar stap je in. De tijd en de ervaringen die je vervolgens opdoet, helpen je verder. Hetzelfde geldt voor potentiële klanten die bij je weggaan omdat ze zich niet kunnen verenigen met jouw nieuwe niche: zij maken plaats voor je ideale klant, die vanzelf naar je toekomt, omdat-ie je ziet, je herkent en zich door jouw aanbod aangetrokken voelt. Weet dat mensen die niet tot jouw niche behoren, maar wel dolgraag met je willen werken, je in de praktijk prima weten te vinden. Zo zijn alle partijen uiteindelijk beter af.

Kortom: wees niet bang, kies!

Wil jij heldere keuzes maken rond jouw ondernemerschap of jouw ontwikkeling als professional, en wil je daarover een glashelder verhaal vertellen?

www.glashelderverhaal.nl

Aanbevolen Berichten
Stel mij gerust een vraag

Voel je vrij je vraag of opmerking aan me voor te leggen, wellicht kan ik je helpen. Je krijgt spoedig reactie. Hartelijke groet, Kiki Verbeek

dit veld niet invullen s.v.p.