Ondernemersstatement I

 in Ondernemerschap, Professionele identiteit

Een glashelder verhaal is de basis van een mens in bloei. Een glashelder verhaal is de basis van ondernemerschap. Dit verhaal is je huis, je wortelstelsel en je uitkijktoren tegelijk. In een glashelder verhaal kun je wonen: het geeft je houvast omdat het je omringt met wat je vertrouwd is. Een glashelder verhaal is je wortelstelsel: het voedt je met wat bij je past. Het zorgt ervoor dat je groeit. Een glashelder verhaal is ook je uitkijktoren: het houdt je gefocust. Het geeft je overzicht over wat je te doen staat en maakt ’t mogelijk overeenkomstige keuzes te maken.

Ik geloof dat een glashelder verhaal het resultaat is van gestructureerd denken, systematische inzet van het innerlijk weten en nauwkeurig onderzoek van het eigen gevoel. Een glashelder verhaal brengt hoofd, hart en buik in expliciete verbinding. Die verbinding zorgt voor een optimale samenwerking tussen deze drie centra van motivatie.

Een glashelder verhaal heeft een ongekende samenbindende kracht. Een verhaal dat precies vertelt wat het geval is, ordent je wereld en geeft rust aan je bestaan. Wat is er heerlijker dan te weten waar je voor staat en hoe dat zo gekomen is? Wat is er bevredigender dan dit te benoemen en op die manier in staat te zijn je doel en drijfveren met anderen te delen?

Wat heb je liever dan alle puzzelstukjes in elkaar?

Ik geloof dat mensen hun persoonlijke en professionele groei zelf in de hand hebben. Ik geloof dat we groeien zodra we de moed hebben de grenzeloze kracht van ons denken in te zetten. Denkkracht gebruiken we om te verhelderen wat diffuus of lastig is.

Wie een glashelder verhaal wil vertellen zet zich in om de dagelijkse praktijk van zijn leven te verhelderen. Verheldering van het denken geeft antwoord op lastige vragen en oplossingen voor complexe problemen. Dat zijn de veroorzakers van ruis: daar waar lastige vragen zonder antwoord aandacht blijven trekken en complexe problemen almaar geen oplossing vinden.

Ik geloof in verheldering als de meest effectieve weg naar probleemoplossing. Ik geloof in verheldering als bevrijding van ongefundeerde oordelen en onzekerheid. Ik geloof in verheldering als focus van ons handelen. Ik geloof in verheldering als volstrekt organische wijze om ons leven te herordenen tot een inzichtelijke eenheid. Eenheid geeft kracht. Met kracht kijken wij onbevooroordeeld naar onszelf en naar anderen.

Als wij contact met elkaar maken vanuit onze individuele zoektocht naar verheldering raken wij aan wat ons ten diepste verbindt. Het is mogelijk te ontdekken wat ‘waar’ is, het is mogelijk inzicht en overzicht te verkrijgen over het eigen leven en ervaringskennis te verwerven over hoe te handelen vanuit de eigen visie. Ik geloof in het glasheldere verhaal als ultiem resultaat van dit verhelderingsproces.

Mijn leven staat in dienst van het verhelderen van mijn verhaal. Mijn verhaal is voortdurend in beweging, steeds preciezer, steeds raker. Daarnaast draag ik met hart en ziel bij aan het verhelderen van de verhalen van anderen. Ik wil dat wij contact met elkaar maken vanuit een gevoel van helderheid in onszelf. Ik wil uitwisseling over zaken die ertoe doen. Wij verbinden ons met elkaar in de zoektocht naar helderheid zonder te verdrinken in aannames, verwachtingen, oordelen en eigen onzekerheid.

Ik geloof in een glashelder verhaal als het fundament van een gelukkig leven, van zelfbewust ondernemerschap en een bloeiend bedrijf.

Deelnemers aan het programma Groot Glashelder Verhaal vraag ik in het begin van het traject een ondernemersstatement te maken. In het ondernemersstatement verwoorden ze het fundament van hun ondernemerschap, de motor achter hun acties, het hart van hun handelen. Deze tekst werkt als een onweerstaanbare magneet. 

Wil jij een glashelder verhaal schrijven over jezelf en je bedrijf, dienst of product: een verhaal met een hart en een ziel, een verhaal dat past bij wie jij bent en wat je doet en tegelijkertijd potentiële klanten aanspreekt? Kijk op: www.glashelderverhaal.nl

 

Aanbevolen Berichten
Stel mij gerust een vraag

Voel je vrij je vraag of opmerking aan me voor te leggen, wellicht kan ik je helpen. Je krijgt spoedig reactie. Hartelijke groet, Kiki Verbeek

dit veld niet invullen s.v.p.